Koniec rajdów na drogach leśnych?

Minister Środowiska w interpelacji nr. 606 posła Jana Burego w sprawie organizowania i przeprowadzania rajdów sportów motorowych na drogach leśnych dokonał interpretacji przepisów srt. 29 Ustawy o lasach. Właściciele (zarządcy) lasu, nie wydając zgody na urządzanie rajdów samochodowych, powołując się na brak oznakowań dopuszczających ruch pojazdów silnikowych po drogach leśnych, działają w zgodzie z przepisami prawa, ponieważ nie mogą zezwolić na przeprowadzenie rajdu samochodowego po drogach leśnych, które nie dopuszczają ruchu pojazdów silnikowych.

StopQuadom.PL nie jest w żaden sposób inicjatorem interpelacji.
Od redakcji
Redakcja StopQuadom.PL nie opowiada się za całkowitym zakazem ruchu pojazdów silnikowych w lasach. Uważamy, że przez taki stan prawny off-road w Polsce jest w podziemiu, w związku z czym potrzebne są zmiany. Więcej na ten temat.

Serdecznie pozdrawiamy pracowników LP licznie odwiedzających ten artykuł.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację poselską, znak: SPS-023-606/11, posła Jana Burego dotyczącą organizowania i przeprowadzania rajdów sportów motorowych na drogach leśnych przedstawiam poniższe stanowisko.

Zasady udostępniania lasów są wyraźnie uregulowane w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ruch pojazdem silnikowym w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi dozwolony jest tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Oznacza to, iż poza drogami dopuszczającymi ruch pojazdów silnikowych ruch takich pojazdów po drogach leśnych jest zabroniony. Wyłączenia od tego zakazu dotyczą jedynie osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze, co ze zrozumiałych względów nie związane jest z formą wykorzystywania pojazdów silnikowych do celów sportowych. Właściciele (zarządcy) lasu, nie wydając zgody na urządzanie rajdów samochodowych, powołując się na brak oznakowań dopuszczających ruch pojazdów silnikowych po drogach leśnych, działają w zgodzie z przepisami prawa, ponieważ nie mogą zezwolić na przeprowadzenie rajdu samochodowego po drogach leśnych, które nie dopuszczają ruchu pojazdów silnikowych. Następstwem zakazu z art. 29 są zapisy art. 30 zabraniające wprost hałasowania, niszczenia dróg, drzew i krzewów oraz płoszenia dziko żyjących zwierząt, co jest trudne do uniknięcia podczas uprawiania każdej formy sportów motorowych. Powyższe zakazy zawarte w ustawie o lasach zgodne są ponadto z przepisami prawa zawartymi w regulacjach z zakresu ochrony przyrody.

Ust. 4 art. 29 ustawy o lasach traktujący o wymogu uzyskiwania zgody właściciela lasu na organizację imprez sportowych lub innych imprez o charakterze masowym tyczy się każdej formy imprezy, nie ograniczając się tylko do rajdów sportów motorowych, stąd jego doprecyzowanie w przewidywanej nowelizacji ustawy o lasach nie wydaje się konieczne.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Janusz Zaleski

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r.
źródłó: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/INTop/00606?OpenDocument

Komentarz Redakcji
Mamy jednoznaczną interpretacje zapisów art. 29 Ustawy o lasach. Zgodnie z nią nie ma możliwości, by leśnicy wydali zgodę na przeprowadzenie rajdu czy podobnej imprezy na drogach leśnych na podstawie art. 29 pkt. 4 ustawy, gdyż zabraniają tego poprzednie zapisy. Artykuł 29 pkt. 4 nie wyłącza ich obowiązywania. Kolejnym, nie nowym już wnioskiem jest fakt, że leśnicy nie mają także możliwości wyznaczania w jakikolwiek sposób tras off-road w lasach.

W szerszym jednak aspekcie musimy zauważyć, że brak jest powszechnego i łatwego dostępu do informacji o przebiegu dróg publicznych gminnych na terenach leśnych. Drogi takie, często gruntowe dopuszczają ruch pojazdów silnikowych – problem w tym, że nie ma prostego i jednoznacznego sposobu by ustalić ich przebieg.

Można zadać sobie pytanie – co z legalnością imprez, które odbyły się do tej pory na terenach leśnych? Organizatorzy takich imprez czasami powołują się na zgody wydane przez leśników. Wniosek – zachodzi pewne prawdopodobieństwo, że zgody takie wydano z naruszeniem prawa. Niestety – w związku z brakiem dostępu do jednoznacznej informacji o przebiegu dróg leśnych ustalenie tego dla zwykłego obywatela graniczy z niemożliwością. Niektórzy organizatorzy, zapewne świadomie stosują także politykę dezinformacji, jak np. w przypadku Pana Michała Jędrzejczyka i imprezy określanej mianem “Rajd Północ-Południe”.

Leave a Reply