Soleccy leśnicy otwarci na wyznaczenie tras off-roadowych

Na portalu Express Bydgoski pojawił 14 lutego 2012r. tekst „Quadowcy rozjeżdżają zamarznięte jeziora, pola i lasy”, w którym możemy przeczytać o nieudanej próbie porozumienia się Nadleśnictwa Solec Kujawski z miłośnikami off-rodu rozjeżdżającymi okoliczne wydmy oraz lasy. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Jakub Siedlecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski.


Znak graficzny LP w formie uproszczonej

StopQuadom.PL (SQ): Jaki jest status prawny terenu, na którym występują problemy, jaka jest ich skala, jakie niosą zagrożenia?

Nadleśniczy Jakub Siedlecki (JS): Problemy z quadami występują głównie na gruncie leśnym. Niestety “quadowcy” nie przestrzegają (i pewnie nie znają) żadnych przepisów z zakresu możliwości poruszania się po terenach leśnych oraz ochrony przyrody. Obecnie stwierdzamy, że quady poruszają się po terenie leśnym, poza drogami, często na terenie upraw leśnych (obowiązuje całkowity zakaz wstępu na tereny upraw leśnych do wysokości 4 m – red.) . Stwierdzaliśmy także wjazd do rezerwatu przyrody. Skala problemu jest niestety znaczna, gdyż można stwierdzić ślady jazdy praktycznie na terenie całego Nadleśnictwa. Jeden z zatrzymanych przyjechał do Solca Kujawskiego z Inowrocławia. Spotkaliśmy również zorganizowane grupy na motorach crossowych (profesjonalnych marek – KTM) , zamaskowani, bez tablic rejestracyjnych. Potrafili wjechać na podwórko leśniczówki. Oprócz niszczenia wydm, które z trudem udaje się uchronić przed ruchem piasku niszczone są drogi leśne, szczególnie na zakrętach.

SQ: Jaki jest status terenu na którym miał być wyznaczony obszar dozwolony do jazdy? Na jakiej podstawie można wyznaczyć takie obszary? Ustawa o lasach wprost nie daje leśnikom możliwości wyznaczania trass off-road w lesie.

JS: Obszar dozwolony do jazdy chcielibyśmy wyznaczyć pod liniami energetycznymi – nie trzeba szukać podstawy prawnej aby pozwolić na jazdę pod nimi. Obecnie obszary te mają status – tereny różne (płacimy od tego terenu podatek od nieruchomości). Po szczegółowym określeniu i wyłączeniu miejsc chronionych (stanowiska roślin, ptaków i zwierząt) jesteśmy w stanie wyznaczyć ok. 20km tras. Na terenie obecnie sklasyfikowanym jako plac chciałbym zorganizować mini tor rajdowy (teren ok 4ha). Mam już jednego zapaleńca, który na części zrobił sobie tor i jeździ tam motorem crossowym. Można by było cały ten teren sensownie wykorzystać.

SQ: Nie wszyscy orientują się w zawiłościach ustawy o lasach, prosimy więc o wyjaśnienie, co to jest „teren różny” – czy nie jest to las w rozumieniu art. 3 Ustawy o lasach? Czy można założyć, że teren pod każda linią energetyczną nie jest lasem?

JS: O kwalifikacji terenu decyduje sposób jego wykorzystania. Teren pod linią energetyczna może być lasem jeżeli jest wykorzystywany na cele związane z gospodarką leśną. Generalnie jednak można określić (bo nie zawsze), że przechodzące przez lasy (i inne grunty) linie wysokiego napięcia mają status Terenu różnego. Ale znam przypadki, gdy tak nie jest i są one kwalifikowane jako lasy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że i w tych miejscach mogą występować siedliska roślin i zwierząt, które należy objąć ochroną. Dlatego przed wytyczeniem ewentualnych tras do jazdy konieczna jest współpraca z miejscowymi leśnikami.

SQ: Czy nie obawia się Pan, że off-roadowcy będą zjeżdżać z trasy? Podobne przypadki miały miejsce po wyznaczeniu szlaków w okolicach Piwnicznej – szlaki w konsekwencji zlikwidowano.

JS: Taka możliwość zawsze istnieje. To zależy tylko i wyłącznie od świadomości użytkowników. Jeżeli udałoby się doprowadzić do nawiązania współpracy ze środowiskiem (zorganizowaną grupą) quadowców, to mam nadzieję, że będą umieli dostosować się do narzuconych reguł. Przypadki „indywidualne” będą się zdarzać, ale gdyby udało się trochę „sformalizować” warunki korzystania z terenu, to myślę, że sami off-roadowcy będą zainteresowani aby było ich jak najmniej.

SQ: Co Pana zdaniem spowodowało brak zainteresowania ze strony off-roadowców? Czy propozycja wyznaczenia tras jest nadal aktualna?

JS: Zrobiłem na terenie Nadleśnictwa akcje „łapania” quadów z nadzieją, że po rozmowie i wskazaniu potencjalnych miejsc uda nam się nawiązać sensowna współpracę. Miałem nawet nadzieję, że uda mi się przekonać organizację zrzeszające quadowców do pomocy przy zwalczaniu szkodnictwa leśnego. Niestety! Mimo pozostawienia kontaktu do mnie osobiście i do biura Nadleśnictwa nikt nie raczył się skontaktować. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Może wolą być „wolni” i robić co im się spodoba i jeździć gdzie tylko uda się wjechać – im trudniej tym lepiej! Zatrzymać quada jest niestety trudno! Ale szykuję dla niesfornych niespodzianki. Nie, nie gwoździe na drogach ani wilcze doły. Wszystko legalne! Jak znowu zacznie się sezon, to na pewno zaczną się nielegalne rajdy. Ale i na to znajdzie się sposób. Nie mogę na razie zdradzić jak, ale na pewno część amatorów mocnych wrażeń zaskoczą przykre niespodzianki.
Ponieważ z natury jestem optymistą więc liczę na to, że kiedyś ten problem uda się uregulować.

SQ: Czy problem nadal występuje?

JS: Problem zimą zwykle wygasa. Tylko niewielu quadowców lubi marznąć. Ale niestety robi się coraz cieplej i powstają tak ulubione przez niektórych kałuże i wymokliska.

SQ: Dziękuję bardzo za wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że informacja o otwartości Nadleśnictwa Solec Kujawski dotrze do okolicznych off-roadowców oraz wiodących organizacji ich zrzeszających. Życzę jak najszybszego rozwiązania problemu.

27 luty 2012

554 kierowców quadów i crossów ukaranych w RDLP Kraków

“[…]Ostatnio największy problem, zwłaszcza w nadleśnictwach górskich, stanowią kierowcy quadów i motocykli crossowych, którzy wbrew przepisom wjeżdżają do lasów. W 2010 r. stwierdzono 613 podobnych przypadków. Grzywną ukarano lub pouczono 554 sprawców.

Kontrole prowadzone wspólnie przez policję i Straż Leśną tylko dodają adrenaliny kierowcom, którzy zwykle jeżdżą nieoznakowanymi pojazdami, w kaskach, przez co są nierozpoznawalni.[…]”
Dziennik Polski/Onet.pl

Biorąc pod uwagę znikomą wykrywalność wykroczeń z art. 161 KW rzeczywista ich ilość musi być znacznie większa.

Przypomnijmy, poza wyjątkami opisanymi w art. 29 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Brak zakazu wjazdu przy drodze leśnej wcale nie oznacza, że ruch nią jest dozwolony. Warto dodać, że ustalenie statusu dróg niższych kategorii (powiatowych i gminnych – często przebiegających przez lasy) jest trudne ze względu na brak powszechnie dostępnej informacji przestrzennej o takich drogach.